העומס, הכעס, התסכול והשחיקה הם מנת חלקם של מיליון ומאתיים אלף בני משפחה מטפלים החיים כיום בישראל (לפי נתוני הלמ”ס 2019). עם העלייה בתוחלת החיים והגידול הצפוי בחלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה, צפוי לעלות בהתאמה גם שיעור בני המשפחה המטפלים באזרחים ותיקים.

הנתונים מראים שמעל 80% מהטיפול באזרחים הוותיקים, הוא טיפול בלתי פורמאלי הנעשה ברובו ע”י בני המשפחה. למעשה, בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק מהווים חלק אינטגרלי ומשמעותי בהזדקנות המיטבית של האוכלוסייה בישראל ובעולם. יש להם תפקיד חשוב בשמירה על התפקוד ואיכות החיים של האדם בו הם מטפלים.

בני המשפחה מעורבים בטיפול באזרח הוותיק במישורים רבים – רפואיים, אישיים וחברתיים – ונדרשים להבנה, ידע ומיומנויות במגוון רחב של תחומים. במסגרת התפקיד הם עוזרים לאזרח הוותיק בטיפול אישי, בניהול משק הבית ובהתמודדות עם נותני השירותים והבירוקרטיה.

משימות הטיפול יוצרות עומס רב ומשליכות על תחומי החיים השונים של בן המשפחה עצמו: התעסוקתיים, החברתיים, הנפשיים, הכלכליים והבריאותיים. העומס הגובר עלול ליצור קשיים ולהשפיע על איכות חייו ורווחתו של בן המשפחה המטפל וכן על איכות הטיפול הניתן לאזרח הוותיק.

מצב זה, הביא לידי הכרה בצורך בקידום מדיניות ופיתוח שירותים ייעודיים לבני המשפחה המטפלים, כך שיוכלו לטפל באזרח הוותיק תוך שמירה על איכות חייהם ותפקודם המיטבי במעגלי חייהם השונים.

בשנים האחרונות ג’וינט-אשל מקדם יחד עם משרדי הממשלה עשייה לאור מפת ההזדקנות המיטבית המגדירה מספר מדדים המנבאים הזדקנות טובה. המטרה היא למקסם את העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ולדחוק את התלות שלו בזולת ובמערכת. ובמילים פשוטות לאפשר לאדם איכות החיים בתוחלת החיים העולה. בני המשפחה המטפלים הם חלק משמעותי במעטפת העוטפת את האזרח הוותיק, והם שותפים בקידום ההזדקנות המיטבית. יחד עם זאת, חשוב שבני המשפחה המטפלים ישמרו על תפקוד מיטבי בשאר מעגלי החיים שלהם, כמו יחסים בתוך המשפחה, מקום עבודתם, בריאותם ושעות הפנאי שלהם, וידאגו לרווחתם ולשלומותם (Well-Being).

בכדי לתת מענה לצרכים של בני המשפחה המטפלים, להקל על העומס הרב שיש להם ולאפשר להם להמשיך ולטפל באזרח הוותיק תוך שמירה על עצמם, ומתוך ההבנה שבני המשפחה המטפלים נמצאים במרחבי החיים השונים, ג’וינט-אשל פיתחה יחד עם שותפים נוספים תוכניות ותוצרי ידע שיקדמו את העשייה למען בני המשפחה המטפלים באזרחים וותיקים. בנוסף, ג’וינט-אשל מקיימת הכשרות קבועות, ימי עיון וכנסים לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה, הפוגשים בני משפחה מטפלים ומעניקה להם ידע וכלים הדרושים לשם לצורך מתן מענה מותאם לבני משפחה מטפלים.

שתי דוגמאות לתוכניות שפותחו ע”י גוינט-אשל יחד עם השותפים הן ארגונים ידידותיים לבני משפחה מטפלים בעולם העבודה והשירות לבני משפחה מטפלים באזרח הוותיק במחלקות לשירותים חברתיים.

במסגרת התוכנית בעולם העבודה, פעלה ג’וינט-אשל לקידום מדיניות לבני משפחה מטפלים הנמצאים במעגל העבודה בתהליך שנעשה יחד עם עמותת קרגיברס ישראל ונציבות שירות המדינה. המטרה הייתה לפתח מדיניות עבור עובדים שהם בני משפחה מטפלים. מדיניות זו כוללת הכרה מצד הארגון בעובדים, הגמשת תנאי העבודה ומתן מידע ותמיכה. התוצאה הייתה תקשי”ר (תקנון שירות המדינה) של הנציב המיושם על כל עובדי המגזר הציבורי שהם בני משפחה מטפלים. בעקבות התהליך עם הנציבות, גם בצה”ל, ארגון העובדים הגדול בישראל, קידמו מדיניות למשרתי קבע שהם בני משפחה המטפלים באזרח הוותיק. החשיבות של מהלכים אלו היא רבה שכן 70% מבני המשפחה המטפלים נמצאים במעגל העבודה, והם מהווים כרבע מכלל המועסקים במשק.

צעד משמעותי נוסף הוא כאמור הקמת השירות לבני משפחה מטפלים באזרחים וותיקים במחלקות לשירותים חברתיים. השירות הוקם בשותפות של מינהל אזרחים וותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי יחד עם ג’וינט-אשל ואגף הקרנות של ביטוח לאומי. השירות קיים במגוון רשויות בארץ וכולל קבוצות, סדנאות, הרצאות, הנגשת מידע וזכויות, טיפול פרטני לצד פעילויות להפגת המתח והעומס.

ג’וינט-אשל פועל רבות להצבת הנושא על סדר היום הציבורי. המטרה שלנו היא יצירת חברה המכירה ומוקירה את בני המשפחה המטפלים באזרחים וותיקים ומושיטה להם את התמיכה הנחוצה, כך שיוכלו להמשיך ולבצע את תפקידם החשוב בשרשרת הדורות.