fbpx

אפשר ביחד: תכנית לשילוב ילדים מהחינוך המיוחד עם ילדים מהחינוך הרגיל

נוצר ע"י בלום, מעיין
מסמך/מצגת102 עמ'עברית2006

תקציר

תכנית אפשר ביחד, המתוארת בחוברת זו, נבנתה מתוך מגמה להפחית את הסיכונים לה חשופים ילדים בעלי צרכים מיוחדים ולענות על הצורך בשילובם בחברה, תוך שמירה על יתרונות המסגרות המיוחדות שפותחו למענם. התכנית מציעה מודל המבוסס על שילוב בין קבוצות שונות הפועלות במסגרת חברתית

שותפים: משרד החינוך התרבות והספורט

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend