בני 65 פלוס בישראל: שנתון סטטיסטי 2016

נוצר ע"י ברודסקי, ג'ני; שנור, יצחק; באר, שמואל
מסמך/מצגת390 עמ'עברית2017

השנתון מקיף מגוון רחב של נתונים על מאפיינים ועל היבטים שונים של מצב בני 65 ויותר בישראל. נעשה ניסיון ללמוד על המגמות ועל השינויים שחלו בהן במשך הזמן. הנתונים מהווים בסיס מידע הכרחי לתכנון ומספקים בסיס לדיון בנושא

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend