הדבר הבא: תכנית המתמחים

מסמך/מצגת31 עמ'עברית2019

עלון זה מפרט מקומות להתמחות בעבודה לבוגרי לימודים אקדמאים חרדים

שותפים: המכללה האקדמית הדסה ירושלים, מכון לומדה

פריטי ידע קשורים

רמפה: גיוס משתתפים

אתרי המדיה החברתית של רמפה, תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018

תוכנית סטרייב: תדריך הפעלה

בתדריך זה מוצג מודל ההפעלה של סטרייב ישראל. תורת ההפעלה מוצגת לצד המתודולוגיה, הכלים והתובנות מן היישום בשטח. בכך הוא עשוי לשרת הן מנהלי מרכזים והן רכזים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2018

מרכזים למשפחות בכל מקום על המפה: סיכום תהליך הלמידה

מסמך זה פורסם בעקבות יום עיון והוא מהווה נדבך נוסף לתדריך ההפעלה הקיים של השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2017

הקול בגיל: הפעלת תכנית התנדבות בין דורית

פיילוט של הג’וינט ומספר רשויות מקומיות, במסגרתו פעלו יחד בני נוער וזקנים מתנדבים במגוון תכניות התנדבות משותפות. תכניות אלה סיפקו הזדמנות לעשייה קהילתית משותפת, והיוותה אמצעי ליצירת חוויה חינוכית מפרה והדדית אשר יצרה גשר ייחודי בין הזקנים לבני הנוער שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend