הדבר הבא: תכנית המתמחים

מסמך/מצגת31 עמ'עברית

עלון זה מפרט מקומות להתמחות בעבודה לבוגרי לימודים אקדמאים חרדים

שותפים: המכללה האקדמית הדסה ירושלים, מכון לומדה

פריטי ידע קשורים

סודות המטבח הבדווי הבריא

מטרתו של ספר זה לעודד ולהדריך לתרבות אכילה בריאה. הספר משלב אמונות ומידע על תזונה עם היבטים תרבותיים. המתכונים בו מבוססים רובם על מאכלים מהתרבות הערבית הבדווית שעברו מאם לביתה ונשתמרו מדור לדור. שותפים: משרד הבריאות, הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, קרן פיטר ומימי האס

מסמך/מצגת 2016

אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות

תדריך המסביר את העקרונות והאתגרים שביצירת קהילת ידע לאנשי מקצוע, ומתווה עקרונות, שיקולים וכלים לפתיחת קהילת ידע נכונה שותפים: המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג, פדרציית UJA ניו יורק

מסמך/מצגת 2014

רמפה – תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תדריך יישומי לרכז

התדריך מכיל שני חלקים: בחלק הראשון מוצגים הרקע התיאורטי, הרציונל ומודל ההפעלה של תכנית רמפה. בחלק השני מאוגדים הכלים התעסוקתיים העומדים לרשות איש המקצוע בליווי אדם עם מוגבלות בהשתלבות בעבודה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2017

מודל התפתחותי לליווי בני ובנות נוער מתנדבים ומתנדבות: כלי מקצועי לליווי מתנדבים

מסמך קצר זה נועד לתת כלים להבנה ולליווי של בני נוער מתנדבים

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend