הוועדה לבחינת דרכי התמודדות עם בדידות בקרב אנשים זקנים: דו״ח סופי

נוצר ע"י רותם, דרור (עורך)
מסמך/מצגת52 עמ'עברית2014

דו״ח זה מסכם את עבודת הוועדה ואת עבודתם של חמש צוותי המשימה שפעלו במסגרתה. כמו כן, כולל הדו"ח סקירת ספרות בנושא בדידות בקרב זקנים

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המשרד לאזרחים ותיקים, המוסד לביטוח לאומי, עיריית ירושלים, עיריית תל אביב, עיריית רמת השרון, שירותי בריאות כללית, האוניברסיטה העברית, החברה למתנ״סים, משגב לקשיש, יד שרה, הקרן לידידות, מטב, אגין זימין תמר

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend