היערכות רשויות לחירום: סיכום ימי למידה של הגופים המתערבים בצפון

נוצר ע"י לינדר, יפעת; ויזמן, ויקי (עורכות)
מסמך/מצגת75 עמ'עברית2009

מתוך מטרה לסייע לרשויות להכין עצמן לאירועי חירום באופן מסונכרן ומתואם, יצרו הגופים השותפים לחוברת זו שיח שכלל יצירת תובנות משותפות של היתרונות היחסיים של כל אחד מהם, ואת תרומתם בסיוע להיערכות הרשויות המקומיות לשעת חירום

שותפים: פיקוד העורף, רשות חירום לאומית, הקואליציה הישראלית לטראומה

פריטי ידע קשורים

דוח הוועדה לבחינת דרכי התמודדות עם בדידות בקרב אנשים זקנים

מסקנות והמלצות הוועדה הבין-משרדית למניעת תופעת הבדידות בקרב זקנים בארץ שותפים: ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, האוניברסיטה העברית, עיריית רמת השרון, עיריית נס ציונה, עיריית תל אביב, עיריית ירושלים, שירותי בריאות כללית, החברה למתנ״סים, יד שרה, הקרן לידידות, מט״ב, משגב לקשיש, אגין-זימין תמר

מסמך/מצגת 2017

מיצוי היתרון היחסי: גודל הרשויות המקומיות והשפעתו על אפקטיביות ומשילות

מדינות רבות בעולם מקדמות שיתופי פעולה אזוריים לניצול יתרון הגודל של רשויות מקומיות פריפריאליות לשיפור אפקטיביות שירותיהן. המחקר חשף כי גודל חוסך בכסף, מאפשר גישה וגמישות של משאבים, מחזק את הרשות ועוד. המסמך מפרט את היתרונות והתנאים המאפשרים שיתופי פעולה אלו

מסמך/מצגת 2012

רב־גיליות ותעסוקה: מדריך מושגים

מדריך מושגים זה הוא חלק מערכות ידע שפותחו בתכנית ״אמצע הדרך״ ומטרתן לקדם גישה רב גילית וגיוון תעסוקתי, להעלות את המודעות לנושא גיל והזדקנות בתעסוקה וליצור שיח מעורר מחשבה ובעל פוטנציאל לשינוי עמדות ותפיסות אצל אנשי מקצוע, עובדים, מעסיקים וקובעי מדיניות שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד לשיוויון חברתי  

מסמך/מצגת 2018

מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: דו”ח מעקב (שני) אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת התכנית

מסמך זה מהווה דו”ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית “מפתח”. מטרת המחקר היא לבחון את אפקטיביות התכנית בהשגת המטרות ברמת הפרט (השתלבות בשוק העבודה של אוכלוסיית המשתתפים בתכנית) שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית שותפים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מסמך/מצגת 2008
Send this to a friend