fbpx

הכשרת בכירים בשירות הממשלתי במדינות OECD נבחרות: סקירה השוואתית

נוצר ע"י סגל, אהוד; ברק-צ‘ייני יפעת; סטברו, דיוויד
מסמך/מצגת70 עמ'עברית2014

תקציר

מטרת הסקירה ההשוואתית היא לתאר את המאפיינים העיקריים של הכשרת סגל בכיר בשירות הממשלתי במדינות OECD נבחרות ולגזור מתוכם מודלים של הכשרת סגל בכיר

שותפים: נציבות שירות המדינה

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend