המדריך לפיתוח מנהיגות בכירה במינהל הציבורי

נוצר ע"י יעקב, לינדה; גרינולד, יעקב
מסמך/מצגת67 עמ'עברית2009

מסמך זה מציג את הרעיון המארגן של התכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל בכיר, את התפיסה שבבסיסה ואת הדרך למימוש הרעיון

שותפים: מכון צפנת

Send this to a friend