fbpx

המעבר מהאקדמיה לשוק העבודה של אנשים עם מוגבלות

נוצר ע"י זהר, גל
מסמך/מצגת14 עמ'עברית2013

תקציר

בסקירה זו שלושה חלקים: תמונת המצב של סטודנטים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה והשלכות לשוק העבודה, הניסיון היישומי של תכניות מעבר ממוסדות השכלה גבוהה לתעסוקה, וסוגיות מרכזיות סביב הפעלת מרכזי התמיכה למעבר מהאקדמיה לתעסוקה

דילוג לתוכן
Send this to a friend