fbpx

מפאקט ואחד להתחלה טובה

מסמך/מצגת41 עמ'עברית2015

תקציר

המסמך עורך השוואה של תכניות פאקט ואחד עם תכנית התחלה טובה על ידי הצגת הלמידה ויישום הלקחים משתי התוכניות הראשונות לתכנון ויישום התוכנית השלישית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון הפנים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend