fbpx

מרכזי קשר הורים-ילדים: מחקר הערכה ארצי

נוצר ע"י נבות, מרים; פאס, הסתר; צדקה, הילה
מסמך/מצגת10 עמ'עברית2014

תקציר

מרכז קשר הורים-ילדים הוא מסגרת לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פירוד, גירושין או אלימות וסיכון. מחקר זה נועד לספק מידע שיטתי על הטיפול הניתן במרכזי הקשר בישראל ועל תוצאותיו, כבסיס להמשך פיתוח השירות ולשיפורו

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend