סוגי קשרים – ממשלה-חברה אזרחית: סקירת ספרות

נוצר ע"י צבן, הילה
מסמך/מצגת32 עמ'עברית2013

מאמר זה מפרט חמישה סוגי יחסים בין הממשלה לבין החברה האזרחית ומתאר את אופי חלוקת האחריות והסמכות לתכנון, ביצוע ובקרה של פעילויות שונות ובוחנת אותם לעומקם

 

 

 

פריטי ידע קשורים

מחקר הערכת ‘משולש האומנה’ – התכנית להקמת יחידה ניידת לאבחון והתערבות בקלטי חרום

מחקר הערכה זה ליווה את היישום הנסיוני של התכנית. מטרתו לקבוע האם העבודה במסגרת יחידה ניידת של צוות רב-מקצועי מעלה את רמת האפקטיביות של האומנה במשפחות קלט חירום שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2015

שמש – שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות

מסמך זה הוא דו״ח ההערכה המסכם על תכנית שמש. התכנית פעלה בארבעה ישובים בשנים 2011 עד 2015. המחקר ליווה את הפעילות בשניים מהם, בראש העין ובאשקלון שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי

מסמך/מצגת 2016

מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות של משרד הרווחה

דו”ח זה הוא חלק ממחקר “נערות על המפה” אשר כולל מיפוי של שירותים ותכניות לנערות וניתוח ממצאים קיימים על נערות. אוכלוסיית המחקר כללה את כלל המטופלות בשירות לנערות וצעירות נכון לשנת 2003 שותפים: משרד הרווחה, סנדלר אנני

מסמך/מצגת 2005

פנימיות קהילתיות ופנימיות יום: דרכי עבודתן ומצב הילדים וההורים

סיכום שלוש שנות מחקר שעסק בשלושה תחומים מרכזיים: בחינת תהליכי ההיערכות להקמת הפנימיות, דרכי העבודה של הפנימיות עם ההורים והילדים, ותוצאות השהות בפנימיות לגבי הילדים וההורים

מסמך/מצגת 2006
Send this to a friend