סיוע לסטודנטים צעירי יתד תשפ”א

מסמך/מצגת6 עמ'עברית2020

במסמך זה מרוכז מידע על שלושה מסלולים לסיוע כלכלי וליווי צעירים המשולבים בהשכלה גבוהה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

אומנה הלכה ומעשה: התמודדות עם פגיעות מיניות באומנה

חוברת זו ואחרות בסדרה הן הפירות של תהליך הלמידה בקבוצת למידה של ענף האומנה הכוללת את כל מפעילי האומנה בארץ ואת הפיקוח של כל אגפי משרד הרווחה העוסקים באומנה, אשר לומדת וכותבת תורה מקצועית שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

מסמך/מצגת 2010

זיהוי התעללות והזנחה של זקנים: מדריך למטפל

מהדורה שניה. זקנים רבים בישראל חשופים להתעללות או להזנחה. למרות היקפה המדאיג של התופעה עדיין קיימים קשיים בחשיפתה, ועל כן קיים צורך בכלים להתמודדות עמה. בחוברת זו המלצות למנגנוני איתור וטיפול במערכת הבריאות, על מנת לאפשר מענה סדור ומערכתי למאבק בתופעה שותפים: ממשלת ישראל

מסמך/מצגת 2011

לאכול ולחיות בכבוד: מדריך לבני משפחה ולמטפלים באנשים עם דמנציה

חוברת זו מתמקדת בקשיים באכילה ובתזונה של אנשים עם דמנציה ונועדה לתת הכוונה מעשית ועזרה לכל המטפלים המתמודדים עמם, במטרה לשמור על תזונה מספקת, על בטיחות האדם ובה בעת לשמור על כבודו שותפים: משרד הבריאות, עמדא

מסמך/מצגת 2015

אומנה הלכה ומעשה: סגנונות התקשרות של ילדים במשפחות אומנה

חוברת זו ואחרות בסדרה, הן הפירות של תהליך הלמידה בקבוצת למידה של ענף האומנה הכוללת את כל מפעילי האומנה בארץ ואת הפיקוח של כל אגפי משרד הרווחה העוסקים באומנה, אשר לומדת וכותבת תורה מקצועית שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

מסמך/מצגת 2010
Send this to a friend