עסק שווה: דיווח מסכם במסגרת המחקר המלווה

נוצר ע"י משען שפיגל, טל; קדם, ענת
מסמך/מצגת26 עמ'עברית2019

הצגת דו״ח הסיכום למחקר המלווה למיזם עסק שווה

שותפים: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן, מיטב דש

פריטי ידע קשורים

הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות

השירות החוץ ביתי העיקרי לילדים בגיל הרך בקצה רצף הסיכון הוא משפחת האומנה. מטרת המחקר הינה המשך למידה על מאפייני הילדים בגיל הרך באומנה ובני משפחותיהם ועל תהליכי ההתערבות הנעשית עמם שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

מסמך/מצגת 2014

ממצאי תכנית סטרייב

מצגת מסכמת של נתוני איכות ההשמה של בוגרי התכנית: היקף משרה ויציבות תעסוקתית, מקצועיות, תנאי שכר ותנאים סוציאליים, תפקיד, אמונה בעצמי ופוטנציאל לקידום, ושביעות רצון בעבודה

מסמך/מצגת 2013

מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על ניידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה

תחבורה מספקת קו חיים חיוני עבור אנשים עם מוגבלות כדי לגשת לשירותי תעסוקה, חינוך, בריאות וחיי קהילה. שירותי תחבורה מאפשרים לאנשים עם מוגבלות לחיות באופן עצמאי בתוך קהילותיהם. שירותי התחבורה השונים בישראל אינם נמצאים בניצול המיטבי עבור אנשים עם מוגבלות. מיפוי צרכים וגיבוש הפתרונות השונים במסגרת הפרויקט יכול להוות בסיס פיתוחי למימוש הפוטנציאל הטמון בכל […]

מסמך/מצגת 2019

תכנית למרחק: ממצאים ראשוניים מהסקר עם המשתתפים

מצגת זו מפרטת את עיקרי ממצאי סקר משתתפים בתכנית, במטרה לערוך התאמות לטיוב התכנית שותפים: משרד הכלכלה

מסמך/מצגת 2017
Send this to a friend