עסק שווה: דיווח מסכם במסגרת המחקר המלווה

נוצר ע"י משען שפיגל, טל; קדם, ענת
מסמך/מצגת26 עמ'עברית2019

הצגת דו״ח הסיכום למחקר המלווה למיזם עסק שווה

שותפים: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן, מיטב דש

פריטי ידע קשורים

האזוריות החדשה בישראל כרך 4: תכנון אזורי

מטרת סקירה זו, בנושא תכנון אזורי, היא לפרוש יריעת ידע רחבה באופן סדור ומתומצת. הסקירה משלבת ספרות אקדמית עם מסמכי יסוד שנכתבו על ידי ארגונים ציבוריים ופרטיים העוסקים במדע האזור ובאזוריות שותפים: משרד הפנים, מפעם, מרכז השלטון המקומי בישראל

מסמך/מצגת 2018

מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות של משרד הרווחה

דו”ח זה הוא חלק ממחקר “נערות על המפה” אשר כולל מיפוי של שירותים ותכניות לנערות וניתוח ממצאים קיימים על נערות. אוכלוסיית המחקר כללה את כלל המטופלות בשירות לנערות וצעירות נכון לשנת 2003 שותפים: משרד הרווחה, סנדלר אנני

מסמך/מצגת 2005

לגדול בתוך קשר

פורסם בכתב העת “הד החינוך”. במאמר זה מוצגת בקצרה הפדגוגיה הפסיכודינמית המשלבת בין פסיכואנליזה לחינוך כמענה לאתגרי החינוך

מסמך/מצגת 2014

בתי משפט קהילתיים

מידע אודות בתי המשפט הקהילתיים שותפים: מערכת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

מסמך/מצגת 2018
Send this to a friend