קווים מנחים ליישום תכנית “הורים במרכז” ברשויות המקומיות

נוצר ע"י שחר, תמר; מצר, שרית
מסמך/מצגת65 עמ'עברית2020

מסמך זה מציג את מעטפת היישום לתוכנית “הורים במרכז”: התפיסה המקצועית, העקרונות המנחים, צעדים מעשיים, רשת השותפויות עם בעלי תפקידים, פרקטיקות בעבודה עם הורים ועוד.

שותפים: שפ”י-אגף פסיכולוגיה במשרד החינוך, הפדרציה היהודית של בוסטון

פריטי ידע קשורים

אומנה הלכה ומעשה: זיהוי איתותי מצוקה באומנה

חוברת זו ואחרות בסדרה, הן הפירות של תהליך הלמידה בקבוצת למידה של ענף האומנה הכוללת את כל מפעילי האומנה בארץ ואת הפיקוח של כל אגפי משרד הרווחה העוסקים באומנה, אשר לומדת וכותבת תורה מקצועית שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

מסמך/מצגת 2010

שולחן חירום רשותי בעת משבר הקורונה

עקרונות עבודה לממצי המשאבים – שותפים לעבודת שולחן החירום ברשות המקומית. המסמך נכתב לקראת החזרה לשגרת חירום ומנסה לתת תמונה, קווים לניהול וטיפים לשעת משבר שעלולה להגיע בגל השני ולעת החזרה לשגרה שותפים: משרד הפנים, המשרד לשוויון חברתי

מסמך/מצגת 2020

תדריך למחלקה ולמלווה עוצמה בכלכלת המשפחה במרכז עוצמה

תוכנית נושמים לרווחה הינה תוכנית הוליסטית הנותנת מערך מענים למשפחות שחיות בעוני. תדריך זה מספק כלים למלווה לעבודה עם המשפחות וסביבתן שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש”י, פעמונים  

מסמך/מצגת 2017

התמחות חונכות למידה

מצגת על עקרונות העבודה ותוצרי תכנית התחל”ה המיועדת לנוער בגיל התיכון במטרה לפתח כישורים ומיומנויות לעולם המשתנה במסגרת מגמה בתיכון שותפים: האגף לחינוך על יסודי, מינהל מדע וטכנולוגיה, המכון הדמוקרטי  

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend