קש"ת: מדריך לניהול והנחיית שותפויות בין מגזריות

נוצר ע"י טליאס, מוטי; היימן, אירית; עברון, תקווה; שמעוני, דיאנה
מסמך/מצגת39 עמ'עברית2010

חוברת זו עוסקת בהפעלה של שותפות בין-מגזרית. היא מציגה צורת עבודה להשגת מטרות במרחב הציבורי באמצעות שילוב כוחות בין מגזרים שונים, ומפרטת ידע הנסמך על ניסיון בשדה לגבי אופן הקמה וניהול מוצלחים של דפוס פעולה זה

שותפים: הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שיתופים, מכון צפנת

 

פריטי ידע קשורים

הטיפול בניצולי שואה מזדקנים

מדריך שמטרתו להציג בפני המטפל בניצולי שואה ניסיון טיפולי ממגוון מטפלים ברחבי העולם, למען שיפור איכות חייהם. שותפים: מרכז בייקרסט לטיפול גריאטרי, אוניברסיטת חיפה מילות מפתח: ספרים בזיקנה, ספרות מקצועית בזיקנה, ניצולי שואה, בני משפחה, התמודדות

מסמך/מצגת 2008

תכנית יתד: נוהל בקשה לסיוע בשכר דירה עבור צעירים במצבי סיכון

במסגרת הערכות לתמיכה בצעירים בעקבות משבר הקורונה חודש נוהל הענקת סיוע בשכר דירה לצעירים וצעירות בסיכון, מעל גיל 18 שותפים: משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

אומנה הלכה ומעשה: בדיקת משפחות אומנה ובחירתן

חוברת זו הינה חלק ממערך של חוברות מקצועיות העוסקות בהיבטים השונים של האומנה ומהוות את המארג הכולל של 'תורת האומנה' שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

מסמך/מצגת 2010

קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה

תדריך הפעלה המתאר את עקרונות התוכנית, המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, השירותים המסופקים וכלים לעבודת המרכז שותפים: משרד הכלכלה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, קרן גילברט, קרן מאיירוף, קרן ליכטג, קרן פרש, קרן ויינברג

מסמך/מצגת 2016
Send this to a friend