שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים

נוצר ע"י שמיד, הלל; אלמוג-בר, מיכל
מסמך/מצגת120 עמ'עברית2016

מחקר זה ביקש לבחון וללמוד את דפוסי הפעולה בשותפויות בין-מגזריות בתחום השירותים החברתיים בישראל. המחקר בחן תלת-מגזריות בהן קיימת מעורבות של ארגונים מהמגזר הממשלתי, העסקי ומהחברה האזרחית תוך בחינת פעילותם ותפקידיהם של ארגונים הנמנים על שלושת המגזרים

שותפים: ממשלת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

פריטי ידע קשורים

מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על ניידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה

תחבורה מספקת קו חיים חיוני עבור אנשים עם מוגבלות כדי לגשת לשירותי תעסוקה, חינוך, בריאות וחיי קהילה. שירותי תחבורה מאפשרים לאנשים עם מוגבלות לחיות באופן עצמאי בתוך קהילותיהם. שירותי התחבורה השונים בישראל אינם נמצאים בניצול המיטבי עבור אנשים עם מוגבלות. מיפוי צרכים וגיבוש הפתרונות השונים במסגרת הפרויקט יכול להוות בסיס פיתוחי למימוש הפוטנציאל הטמון בכל […]

מסמך/מצגת 2019

I PRO Skills: כישורים לעולם העבודה

מצגת להצגת מודל תפיסתי חדש לכישורים ומיומנויות לעולם העבודה המשתנה

מסמך/מצגת 2017

מדיניות עם הפנים לקהילה: מחקר הערכה

המחקר בוחן את תהליכי יישום מדיניות "עם הפנים לקהילה" ואת תוצאותיה. ההערכה מיועדת לשמש בסיס הן לעיצוב המדיניות, תוך כדי ביצועה, והן לקבלת החלטות על המשך התוכנית והפצתה לתחומים ולשירותים אחרים שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

2008

סיוע לעסקים קטנים ברשויות הערביות: מחקר שטח

תובנות והזדמנויות להתפתחות עסקית לאור משבר הקורונה

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend