fbpx

שימוש בוואטסאפ בקהילות למידה: להוציא את המיטב

נוצר ע"י דיאבאת, סעיד
מסמך/מצגת11 עמ'עברית2020

תקציר

פרקטיקות וטיפים על אופן השימוש בוואטסאפ ודרכים למינוף הכלי להעלאת דיון פורה, הכוונת השיח בקבוצה ולתמיכה בבניית קהילה לומדת

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend