fbpx

תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ’רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה

נוצר ע"י הנדין, אילה; בן רבי, דליה
מסמך/מצגת24 עמ'עברית2015

תקציר

דו״ח זה הוא חלק ממחקר רחב יותר על הערכת היישום והתוצאות בתכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ׳רקסים בהשכלה גבוהה. הדו״ח הנוכחי מתמקד בשלב הראשון של ההערכה ועוסק בעיקר בתהליך היישום של מערך התמיכה בסטודנטים

שותפים: המועצה להשכלה גבוהה

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend