fbpx

תכנית יתד: נוהל בקשה לסיוע בשכר דירה עבור צעירים במצבי סיכון

מסמך/מצגת7 עמ'עברית2020

תקציר

במסגרת הערכות לתמיכה בצעירים בעקבות משבר הקורונה חודש נוהל הענקת סיוע בשכר דירה לצעירים וצעירות בסיכון, מעל גיל 18

שותפים: משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend