fbpx

משולש האומנה – התכנית להקמת יחידה ניידת לאבחון והתערבות בקלטי חרום

מסמך/מצגת133 עמ'עברית2015

תקציר

מחקר הערכה זה ליווה את היישום הנסיוני של התכנית. מטרת העל של המחקר היא לקבוע האם העבודה במסגרת יחידה ניידת של צוות רב מקצועי מעלה את רמת האפקטיביות של האומנה במשפחות קלט חירום

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend