fbpx

דיור נתמך: תהליכי הערכה ותובנות מרכזיות

נוצר ע"י גבע, תמר; שטרן, אפרת
מסמך/מצגת22 עמ'עברית2019

תקציר

מטרת התכנית ללוות אנשים עם מגבלות, בגילאי 21-55, למגורים עצמאיים בקהילה, תוך מימוש בחירותיהם, מטרותיהם ושאיפותיהם. המסמך מסכם את עיקרי תובנות תהליכי המחקר וההערכה שבוצעו לתכנית

שותפים: המשרד לשירותים חברתיים, קרנות הביטוח הלאומי

 

פריטי ידע קשורים

סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

פרסונליזציה לאנשים עם מוגבלות

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

טכנולוגיות ואפליקציות בבריאות הנפש
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2022

טכנולוגיות ואפליקציות בבריאות הנפש

דילוג לתוכן
Send this to a friend