fbpx

מודל הליווי הפרטני: חוברת הדרכה

נוצר ע"י פילוסוף בן הגיא, שירה; סוויד, סוהיל (תרגום)
מסמך/מצגת174 עמ'עברית2016

תקציר

מטרת חוברת זו להגדיר את הדגם הבסיסי של הליווי האישי ואת השלבים השונים בו. החוברת כוללת ארגז כלים תעסוקתי המותאם לנושאים מרכזיים שרכז הפרט או מקדם התעסוקה יבחר לעבוד עליהם עם המשתתף בכל שלב בתהליך הליווי

שותפים: משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend