fbpx

ממצאי הערכת ‘דרך המלך’: חונכות אישית של נוער בסיכון כהכנה לעולם העבודה

נוצר ע"י ואזן-סיקרון, ליאת; בן סימון, ברכי; כאהן-סטרבצ'ינסקי, פאולה
מסמך/מצגת41 עמ'עברית2011

תקציר

“דרך המלך” היא תכנית לבני נוער במצבי סיכון, מצוקה ועבריינות, אשר באמצעות מתנדבים הפועלים כחונכים מיועדת לסייע לבני הנוער ליצור קשר של אמון ותמיכה ולצאת ממעגל המצוקה. מטרת מחקר זה הינה להעריך את יישום התוכנית להפקת תובנות ולקחים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, עמותת עלם, הבנק הבינלאומי, ארגון מתן

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend