fbpx

רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה: הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות

נוצר ע"י מנדלר, דליה; קינג, יהודית
מסמך/מצגת39 עמ'עברית2012

תקציר

מטרתו המרכזית של מחקר ההערכה הייתה לבחון את אופן היישום של התכנית על מנת ללמוד מניסיונן של רשויות שהצליחו בהפעלת התכנית בהיבטים הבאים: באיזו מידה נבנתה תשתית עירונית לטיפול בנושא התעסוקה, הקשיים בתהליך היישום והדרכים להתמודד עימם ועוד

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend