fbpx

שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב

נוצר ע"י שורק, יואה; סבו-לאל, רחל; בן סימון, ברכי
מסמך/מצגת18 עמ'עברית2014

תקציר

בשנת 2001 החל תהליך הפרטה חלקית של ענף האומנה. מטרת המחקר המרכזית היתה לספק מידע על אופן הפעלת שירותי האומנה על ידי הארגונים המפעילים, כבסיס לשיפור השירות והמענים הניתנים במסגרתו. מטרה נוספת של המחקר הייתה לבחון את דפוסי השימוש בשירותי האומנה בשנים 2000-2012

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, סנדלר אנני

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend