fbpx

׳משלי׳- מכינות להשלמת 12 שנות לימוד לצעירים ולצעירות לאחר שירות צבאי, לאומי או אזרחי- עקרונות ויישום.

נוצר ע"י כתיבה- מיכל נועם אלון, מנהלת תכנית- רונה אליעזר
מסמך/מצגת48 עמ'עברית2022

תקציר

תדריך המאגד בתוכו את התפיסות המארגנות ואת עקרונות העבודה, התובנות, הכלים, הידע היישומי וההנחיות המפורטות כיצד להקים את התוכנית במכללות נוספות. כל אלה מתבססים על הניסיון הרב, שנצבר במשך שמונה השנים שבהן פעלה התוכנית.

שותפים: משרד הרווחה- תכנית יתד, משרד הבטחון- האגף והקרן לחיילים משוחררים, משרד החינוך האגף לחינוך מבוגרים, קרן גרוס, עמותת דרור בתי חינוך- עמותה מפעילה.

תגיות: אשלים, ג’וינט אשלים, מוביליות, השלמת השכלה, משלי, 12 שנות לימוד, צעירים.

דילוג לתוכן
Send this to a friend