fbpx

הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

מסמך/מצגת109 עמ'עברית2020

תקציר

הצוות לקידום אזוריות בישראל הוקם בדצמבר 2018 במסגרת שותפות של משרד הפנים עם ג’וינט-אלכא ובתמיכת קרן ראסל-ברי.

הצוות כולל בעלי תפקידים בכירים לשעבר מהשלטון המרכזי והמקומי ומאנשי אקדמיה אשר התבקשו לבחון את השפעת המבנה השלטוני על תפקוד המערכת בתחום המינהלי, הכלכלי והחברתי ולגבש רפורמה לקידום אזוריות בישראל.

התוצר של עבודת הצוות הוא דו”ח המלצות לקידום רפורמה מבנית במבנה הממשל בישראל – בראשן הקמה של רובד אזורי בישראל וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי למקומי והאזורי.

הדו”ח הוגש לנשיא המדינה ראובן ריבלין, במעמד שרת הפנים איילת שקד, מנכ”ל משרד הפנים היוצא מרדכי כהן ומנכ”לית הג’וינט ד”ר סיגל שלח.

פריטי ידע קשורים

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2023

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

פיתוח שירותים במאבק באלימות הזוגית
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2022

מחקר: רצף טיפולי בין-משרדי בתחום האלימות במשפחה

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים
מערכי שיעור והדרכה
אתר
2022

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend