הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

מסמך/מצגת38 עמ'עברית2020

בהנחיית שר הפנים אריה מכלוף דרעי הוקם הצוות לקידום אזוריות בישראל אשר החל לפעול בדצמבר 2018 במסגרת שותפות של משרד הפנים עם ג'וינט-אלכא ובתמיכת קרן ראסל-ברי.

הצוות כולל בעלי תפקידים בכירים לשעבר מהשלטון המרכזי והמקומי ומאנשי אקדמיה אשר התבקשו לבחון את השפעת המבנה השלטוני על תפקוד המערכת בתחום המינהלי, הכלכלי והחברתי ולגבש רפורמה לקידום אזוריות בישראל.

Send this to a friend