fbpx

עושים את זה נכון: ביזור בראייה עולמית | מדריך לקובעי מדיניות

נוצר ע"י ארגון ה-OECD ׁׁ(תורגם ע״י ג'וינט אלכא, משרד הפנים)
מסמך/מצגת237 עמ'עברית2020

תקציר

דוח זה מכיל סקירה מקיפה של מדיניות ורפורמות ביזור במדינות ה-OECD ובמדינות נוספות. הביזור, המכונה לעיתים מהפכה “דוממת” או “שקטה”, נמנה עם הרפורמות החשובות ביותר שבוצעו ביובל האחרון.

הדוח טוען, שתוצאות הביזור מבחינת דמוקרטיה, יעילות, אחריותיות, פיתוח אזורי ומקומי תלויות מאוד באופן שבו הביזור מתוכנן ומיושם. הפקת המרב ממערכות ביזור חיונית במיוחד בהקשר של “גיאוגרפיית חוסר שביעות הרצון” ושל פילוגים גדלים והולכים בין מקומות החשים, שהגלובליזציה והשינוי הטכנולוגי זנחו אותם, לבין מקומות העשויים להרוויח מההזדמנויות שמציעות מגמות-על עולמיות.

הדוח מזהה עשר הנחיות לביזור יעיל, המוביל לפיתוח אזורי ומקומי. מעבר להנחיות, הדוח מציע כלים מעשיים לקובעי מדיניות, לרבות מערכים מפורטים הכוללים המלצות, רשימות תיוג, מכשולים שמהם יש להימנע ודוגמאות ליישום מיטבי, הן במדינות אוניטריות והן במדינות פדרליות.

שותפים: OECD, משרד הפנים

פריטי ידע קשורים

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2023

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

פיתוח שירותים במאבק באלימות הזוגית
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2022

מחקר: רצף טיפולי בין-משרדי בתחום האלימות במשפחה

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים
מערכי שיעור והדרכה
אתר
2022

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend