fbpx

מהר וביחד – מפתחות הצלחה לפעולה שיתופית בחירום

נוצר ע"י אשל רבינוביץ, אדוה
מסמך/מצגת80 עמ'עברית2021

תקציר

המסמך שלפנינו מרכז למידה שקיימנו בעת משבר הקורונה. המחקר מבוסס על חמישה מקרי חקר בישראל של ממשקים ושיתופי פעולה שנתפסו כמוצלחים בעת הקורונה ברמה הלאומית, שניתן ללמוד מהם לגבי מפתחות הצלחה רלוונטיים לקידום יוזמות ומהלכים פורצי דרך בחירום ובשגרה.

הצרכים הרבים של כלל המערכים היוו קרקע פורייה לצמיחת יוזמות ושיתופי פעולה, רבים מהם בין-מגזריים. הייתה רתימה חסרת תקדים של שותפים לטובת מטרה משותפת, ויוזמות רבות הצליחו לקדם מהלכים פורצי דרך, שבימים כתיקונם ייתכן שלא היו מתאפשרים. העניין במחקר למידה מיוזמות אלו הגיע מתוך הבנה, כי במצב חירום יש פוטנציאל לשינויים מבניים – “עידנים בשבועות”: צעדי חירום עשויים להאיץ תהליכים ארוכי טווח ולהוות חלון הזדמנות ליצירת פתרונות ומענים פורצי דרך.

שותפים: ממשלת ישראל, קרן ראסל ברי, הפדרציה היהודית של ניו יורק, פני וסטיב וויינברג, קרן ויומאר, ותורמים וקרנות נוספים

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend