fbpx

השפעת הקורונה על בני ה – 65+ בישראל – סקר 3 – תקציר מנהלים | אוגוסט-ספטמבר 2021

מסמך/מצגת11 עמ'עברית2021

תקציר

ג’וינט-אשל ומכון ERI  המשיכו לבדוק את השפעת הקורונה על בני ה- 65+ בישראל.
הסקר בדק את החיים בשגרת קורונה – מהם הגורמים המתווכים עבור האזרחים הוותיקים בישראל במציאות הקורונה, על מי הם נשענים לסיוע חומרי, חברתי ופיזי ולמי ולכמה מהם אין על מי להישען.

איסוף נתוני הסקר נערך במהלך חודש יוני ועיבוד הנתונים נעשה באוגוסט-ספטמבר על רקע “תקופת החזרה לשגרה”, לאחר החיסונים, ביטול מגבלות “התו הירוק” ופתיחת המשק, באופן טלפוני ואינטרנטי בקרב 706 משתתפים המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית בני ה-65 ומעלה שאינם סיעודיים, כולל אלה המתגוררים במוסדות (דיור מוגן או בתי אבות) וכולל אלה שהם או משפחתם הקרובה חלו בקורונה. מטרת הסקר הייתה לבדוק כיצד השפיעו מבצע החיסונים ותקופת הסרת מגבלות הקורונה על אוכלוסיית הזקנים בישראל.

תגיות: תכנון, מדיניות בזיקנה, זקנים בישראל

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend