fbpx

מיזם ממשלה חברה אזרחית – מסמך מסכם

נוצר ע"י ערן קליין, עריכה: אורי גיל, שני טיראן, גיא אברוצקי
מסמך/מצגת77 עמ'עברית2021

תקציר

מיזם ממשלה-חברה אזרחית יצא לדרך בשלהי 2012. שמונה שנים לאחר מכן הוא מתקרב לסיומו. זו העת להביט לאחור, לתעד את מה שנעשה ולחלוק ממצאים, לקחים ותובנות.

המסמך שלפניכם עושה זאת. הוא מציג את תהליך צמיחת המיזם והבשלתו, את המהלכים המרכזיים שנוהלו במסגרתו ואת ההתלבטויות, הקשיים וההישגים שבדרך.

מיזם ממשלה-חברה אזרחית הוא שותפות של שבעה משרדי ממשלה (חינוך, בריאות, רווחה ושירותים חברתיים, עלייה וקליטה, אוצר, משפטים ומשרד ראש הממשלה), ג’וינט ישראל וארגונים אזרחיים. במיזם תמכו מיומו הראשון משפחת וינברג ופדרציית ניו יורק. הוא צמח מתוך הכרת הצורך, הערך והתועלת שמניבים היכרות ופעולה משותפת. המטרות שהציבו לעצמם מוביליו רבות ומגוונות: להניח תשתית מושגית ומקצועית עדכנית לעשיה משותפת, ליצור כלים והתנסויות חדשות, ולסייע בצמיחת תהליכי עבודה אפקטיביים הנסמכים על הבנה ויחסי אמון הדדיים ולא רק על צרכים ואינטרסים. לאורך שמונה שנות הפעילות, נוהלו תהליכי עבודה משמעותיים במשרדי הממשלה ובמרחב האזרחי. פותחו מודלים חדשים לעבודה מגזרית ובין-מגזרית, ונצברו התנסויות מגוונות.

בעמודים הבאים נספר על תהליכים שנוהלו במשרדי החינוך, הקליטה והבריאות, על הפעילות לפיתוח ובניית מנגנוני ייצוג אזרחיים, על תכניות הכשרה, על מכרזי אתגר ועל שיח עם הקרנות הפילנתרופיות. נספר על מחקרים שנכתבו, על מבנים ארגוניים שנוסדו ומוסדו ועל מתודות עבודה שפותחו.

שותפים: משרד רה”מ, משרד האוצר, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים ומשרד הקליטה

דילוג לתוכן
Send this to a friend