fbpx

התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים – המלצות צוות המשימה הבין מגזרי

נוצר ע"י ד"ר עינת רונן, טלל דולב, גליה שושני
מסמך/מצגת75 עמ'עברית2021

המלצות צוות המשימה להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים.

תגיות: הטיות , שירותים חברתיים, יוצאי אתיופיה, צוות משימה משותף.

פריטי ידע קשורים

המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל

המדריך להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל (ועדים מנהלים של עמותות ודירקטוריונים של חל”צים). מדריך זה עוסק בתפקיד הראשון של מנהיגות מתנדבת והוא בניית ארגונים חברתיים מצוינים ואפקטיביים. כמו במגזר הציבורי והעסקי, כך גם במגזר החברתי, המנהיגים המתנדבים נדרשים ללמידה, לניסיון ולרכישת מיומנויות מקצועיות ומנהיגותיות שיאפשרו להם להוביל שינויים ארגוניים, מערכתיים וחברתיים.המדריך מציג את תפיסת […]

מסמך/מצגת 2022

מודל פורום פילנתרופיה מזרח ירושלים

פורום פילנתרופיה: מודל ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים ברמה הלאומית, מקרה בוחן מזרח ירושלים. תגיות: פילנתרופיה,מודל,מזרח ירושלים,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021

תואסול

תואסול: מודל תשתית לצוותי משימה רב-מגזריים לאוכלוסייה מודרת וממשלה, מקרה בוחן בחברה הבדואית. שותפים: האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, ארגוני חברה אזרחית בדואית. תגיות: צוותי משימה,מודל,בדואים בנגב,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021

הנהלה ציבורית של ארגונים ללא כוונת רווח

התפיסה והפרקטיקה להתמקצעות הנהלות של ארגוני החברה האזרחית. לחצו כאן לגרסה הדיגטלית של הספר ניתן למצוא בעמ’ 8 ראשי פרקים לכל פרקי הספר, לכל פרק קישור לקיצור דרך והגעה ישירות אליו. שותפים: מנהיגות אזרחית. תגיות: הנהלה, דירקטוריון, עמותה, חל”צ, חברה אזרחית.  

מסמך/מצגת 2002
דילוג לתוכן
Send this to a friend