fbpx

קרן המענקים ממשלה-פילנתרופיה – מסמך מסכם

נוצר ע"י שני טיראן וגיא אברוצקי
מסמך/מצגת43 עמ'עברית2022

תקציר

מגפת הקורונה שפרצה בחודש מרץ 2020, פגעה בעבודתם של חלק גדול מהארגונים החברתיים. פעילותם צומצמה משמעותית עקב ההגבלות, עובדים ומתנדבים רבים שהו בבידוד, ההכנסות העצמיות וההקצאות הממשלתיות נפגעו, כנסים ואירועים בוטלו ועוד. מתוך ארגונים אלו, רבים התמודדו עם קשיים תקציבים עוד לפני פרוץ המגפה, עקב היעדר תקציב מדינה וצמצום תמיכות ממשלתיות.
בעקבות משבר הקורונה הוחלט ליצור שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות, כדי לייסד קרן מענקי חירום משותפת בהיקף של 50 מיליון ₪, עבור ארגונים חברתיים אשר לא היו זכאים לסיועו של כלי הסיוע המרכזי שהממשלה הפעילה בפתח המשבר – המענק לעסקים בעבור הוצאות קבועות. בסיום הפעלתה של הקרן המשותפת חולקו 50 מליון ש”ח בשלוש פעימות למעל ל 300 עמותות.

שותפים: משרדי האוצר, ראש הממשלה, החינוך, הבריאות, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, נציגי הקרנות הפילתנרופיות השותפות, נציגי
פורום הקרנות וג’וינט ישראל. תכלול והפעלת המיזם נעשו על ידי ג’וינט-אלכא.

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend