fbpx

להיות משפחה- صرنا عيلة

נוצר ע"י כתיבה, ייעוץ ואיסוף הידע: ד"ר תרצה יואלס, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה ניהול, ייעוץ, כתיבה והפקה: שרית מצר, היחידה לגיל הרך, אשלים, ג'וינט ישראל כתיבה, איסוף ידע ועריכה מקצועית: רקפת בן דורי גלבוע, צוות פיתוח "הורים במרכז" ייעוץ וכתיבה: תמר שחר, אגף פסיכולוגיה, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משרד החינוך, ליווי התרגום לערבית אבתסאם אבו חמד , היחידה לגיל הרך אשלים
מסמך/מצגת236 עמ'ערבית2020

תקציר

ספר: על הורים, ילדים ומה שביניהם מתקופת ההיריון ועד גיל שש. בתהליך פיתוח הידע נמצא כי קיים צורך לגבש שפה משותפת להורים ולאנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות. ‘השפה ההורית’ כוללת ידע מקצועי עדכני ויחד עם זאת מנוסחת באופן פשוט, נהיר ומובן לכל קורא. ה’שפה ההורית’ הינה גם שפה בין-מקצועית המאפשרת להתייחס לידע החסר אצל אנשי מקצוע. ידע זה מוצג במדריך בראייה אינטגרטיבית של שלוש נקודות מבט:
התפתחות ילדים בגיל הרך – משלב ההיריון ועד גיל שש, ראייה זו שמה את הילד במרכז.
התפתחות ההורות – מתייחסת להורה במרכז, ורואה בו אדם שלם בעל צרכים וייחודיות.
התפתחות קשר הורה-ילד – מדגישה את היחסים ואת הקשר ההדדי.
מדריך הידע פונה להורים כמובילים וכשותפים לאנשי המקצוע. משקף הסכמות מקצועיות ואף קיבל תוקף ממשרדי הממשלה הרלוונטיים. התוכן מיועד לכל העוסקים במלאכה ולהורים לילדים בגיל הרך, באשר הם

שותפים: משרד החינוך (אגף פסיכולוגיה בשפ”י), אשלים – ג’וינט ישראל, ופדרציית בוסטון

דילוג לתוכן
Send this to a friend