fbpx

NEXTU: كيف يمكننا أن نصنع مستقبالً أفضل لألجيال القادمة؟

מסמך/מצגת42 עמ'ערבית2020

תקציר

תכנית NEXTU הינו מודל הפעלה המבוסס על המודל התיאורטי I PRO אשר מתאר את הכישורים והמיומנויות הנדרשות לעולם עבודה משתנה.

מטרתה לחזק ולשפר את ההון האנושי של בני הנוער מהחברה הערבית באמצעות הקניית הכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה העתידי.

שותפים: משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

באשר הוא שם הספר
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2016

ליווי רוחני

למידה מרחוק בפריפריה
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומייםמשבר הקורונה
מסמך/מצגת
2020

مُختبَر تعلُّم عن بُعد في الضواحي

דילוג לתוכן
Send this to a friend