fbpx

יישום צמיחה מכלילה ברובע החדשנות של באר שבע

נוצר ע"י ד"ר מיקי פלד, KGC יובל כרם גילה , KGC ד"ר אביגיל פרדמן, ג'וינט אלכא
36 עמ'עברית2022

תקציר

אל הקמתו של רובע החדשנות בבאר שבע מתלווה הרצון של מייסדיו למצות ככל ניתן את השפעותיו החיוביות לטובת העיר וסביבתה. כבר מראשית תכנונו הבינו השותפים המייסדים כי לשם מינוף יתרונות רובע החדשנות נדרש להטמיע בו עקרונות של צמיחה מכלילה. דוח זה מבסס תובנה זו, מעגן אותה אמפירית ומציע מתווה אסטרטגי ליישום מדיניות סדורה של צמיחה מכלילה שתתמוך במימוש חזונם של מייסדי הרובע.

בדוח זה צמיחה מכלילה היא “מדיניות שמטרתה הבטחת שגשוג כלכלי בר-קיימה ויציב של כלל הציבור” ומדגיש כי בבסיסה עומדים שלושה עקרונות:

 • תלות בין רווחה Well Being)) לצמיחה מכלילה – ישנה תלות הדדית בין רווחה כלכלית-חברתית של כלל האוכלוסייה לבין צמיחה יציבה ובת-קיימה בתוצר.
 • רווחה Well Being)) היא רב ממדית – פירושה של רווחה כלכלית-חברתית אינה ניתנת לצמצום לכדי מדד כזה או אחר, מרכזי ככל שיהיה (כמו מדד ג’יני), משום היותה רב-ממדית ומתפרשת על תחומי חיים שונים.
 • ליישום נדרשת מדיניות רב ממדית – צמיחה מכלילה יכולה להתרחש רק על-ידי מדיניות מכוונת, הוליסטית ואינטגרטיבית הפועלת במספר רב של ממדים.

עקרונות אלו דורשים ממדיניות של צמיחה מכלילה לגעת בשלל תחומי חיים שעל פניו אינם קשורים ישירות בצמיחת התוצר עצמה, אך כיום ברור כי בלעדיהם לא ניתן להבטיח צמיחה יציבה לאורך זמן כגון השקעה בחינוך בלתי-פורמלי או עידוד הקמה של עסקים קטנים בתחומים שאינם מעניינו של הרובע.

הדוח מראה כי צמיחה מכלילה אינה Have to Nice, אלא חייבת להיות חלק מובנה במדיניות הכלכלית השוטפת של הרובע על מנת להבטיח את מימוש החזון המחקרי והעסקי שלו ועל מנת להבטיח את תרומתו לכלכלת העיר.

על בסיס סקירה של מקרים דומים בעולם, מסקנת הדוח היא כי ללא מדיניות סדורה של צמיחה מכלילה, הרובע עלול להביא איתו פגיעה ממשית במרקם החיים בשכונות הסמוכות לרובע – מג’נטריפיקציה ועד איבוד הזדמנויות תעסוקה – או לפגיעה בפעילות העסקית והמחקרית של הרובע עצמו – אם עקב ניכור הולך וגדל מצד האוכלוסייה המקומית, ואף של העובדים עצמם, ואם בשל מחסור חמור בעובדים בעלי המיומנויות הנדרשות.

במילים אחרות, בלי אסטרטגיה של צמיחה מכלילה, הרובע עלול להפוך לקטר בלי קרונות. בטווח הארוך יותר, גם הפעילות ברובע עצמו עלולה להיפגע בשל כך.

התנאים הקיימים בבאר שבע עלולים להעצים את הסיכונים בטווח קצר וארוך:

סיכונים טווח קצר:

 • גדיל הזדמנויות ושכר רק לסקטור ספציפי באוכלוסייה
 • יוביל לגידול באי שיווין בשכר בעיר
 • עשוי להגדיל לחץ על מחירי דירות ומחירי שטחי מסחר קטנים
 • מעלה חשש לג׳נטריפיקציה בשכונות הסמוכות
 • עלול לעורר ניכור ועלול להרחיק את הקהילה המקומית מהזדמנות

סיכונים טווח ארוך:

 • לא תורם לרמת ההכנסה בעיר
 • לא ממצה את פוטנציאל שרשרת הערך לעיר ולתושביה
 • לא ממצה פוטנציאל קידום העיר והקהילה בטווח הארוך
 • הרובע לא יצליח למשוך חברות הייטק וביוטק כפי שמתכנניו מצפים

בהתאם למסקנות העולות מהספרות המקצועית ומראיונות שנערכו עם בכירות ובכירים ברובעי חדשנות בעולם, הדוח מציע ארבע אסטרטגיות ההתערבות:

 • תשתיות: כל המרחבים העירוניים שיכולים לשמש לקידום קהילה מכלילה ושיוויונית יותר.
 • פרויקטים: בשם זה אנו מכנסים תחת קורת גג אחת את כל הפרויקטים שמטרתם חיזוק הקהילה, תעסוקה, יזמות והשכלה באמצעות התערבות ישירה בקהילה ובקהלי היעד.
 • משילות: מושג זה משמש אותנו לכנות את המנגנונים שהושמו על מנת להעצים, לחזק ולשמר מדיניות של צמיחה מכלילה ברובע.
 • מנהיגות: במנהיגות אנו מכנים מחויבות פומבית של מוסדות, חברות ושאר מחזיקי העניין ברובע לצמיחה מכלילה.

כל אחת מאסטרטגיות ההתערבות מתייחסת גם לתהליכים עקיפים וישירים ולממד הלוקאלי הרלבנטי. כך, אנו צופים כי יווצר מערך המבטיח מימוש נכון של עקרונות הצמיחה המכלילה: שגשוגו של רובע החדשנות כחלק בלתי נפרד משגשוגה של העיר וסביבתה.

סיכום והמלצות לרובע מכליל “By Design”:

מדיניות של צמיחה מכלילה מתחילה בהחלטה אסטרטגית עם יעדים ברורים, רב-שנתיים ומוכנות של כל הנוגעים בדבר להירתם למהלך. (הדו”ח מציע דוגמא להמחשה לסט אסטרטגיות הוליסט לבאר שבע) ואנו ממליצים לפתח תכנית התערבות מתבססת על העקרונות הבאים:

 1. לוקאליות – התאמת התערבות לצרכים ולתרבות בשטח.
 2. אסטרטגיה הוליסטית – יישום כל ארבע אסטרטגיות ההתערבות באופן אינטגרטיבי.
 3. אסטרטגיה רב-ממדית ואינטגרטיבית – יישום ארבעת מישורי ההתערבות.
 4. יישום עקרונות פרקטיים של גיוון והכללה – להתחיל מוקדם, להבטיח כי כולם באותה סירה.
 5. לפתח אסטרטגיית צמיחה מכלילה על בסיס מספר רב של תכניות התערבות שונות, כך שיווצר מכלול הוליסטי שמתייחס גם לטווח הזמן הקצר (התערבות ישירה) וגם לטווח הזמן הארוך (התערבות תהליכית), ובהתאמה לצרכים וליעדים של הרובע והשותפים המייסדים שלו.
דילוג לתוכן
Send this to a friend