fbpx

מודל פורום פילנתרופיה מזרח ירושלים

נוצר ע"י ענת שורץ וייל, היבה עסילה, נטע רוזנפלד. עריכה: רותם אריאב
מסמך/מצגת13 עמ'עברית2021

תקציר

פורום פילנתרופיה:
מודל ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים ברמה הלאומית, מקרה בוחן מזרח ירושלים.

תגיות: פילנתרופיה,מודל,מזרח ירושלים,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

דילוג לתוכן
Send this to a friend