fbpx

דו”ח סיכום מחקר פדגוגית מסעות כשיטה לעידוד דפוס חשיבה מתפתח ותחושת שייכות עבור נוער בסיכון

מסמך/מצגת36 עמ'עברית2022

תקציר

המחקר בוחן את מידת השינוי בדפוס חשיבה ובתחושת שייכות של בני נוער בסיכון, לפני ואחרי השתתפות בתוכנית התערבות המבוססת על פדגוגית מסעות: מחקר זה משלב לראשונה בין מדדים סובייקטיביים בין מדדים סובייקטיביים של הערכת תפיסה עצמית כפי שבאה לידי ביטוי בכמה ממדים, ברמת דפוסי החשיבה, ברמת הערכת ביצוע בפועל ומודעות לביצוע ולאסטרטגיות, ובהקשר הרחב יותר של תפיסת השייכות לקהילה לומדת. כמו גם מדדים אובייקטיבים של הערכת המורים וביצוע בפועל של מטלה מורכבת.

שותפים: אוניברסיטת חיפה, תיכון ניסויי דור הרצליה.

תגיות: אשלים,מוביליות, דפוס חשיבה מתפתח, פדגוגיה, על יסודי, חינוך, תחושת שייכות.

דילוג לתוכן
Send this to a friend