fbpx

מעטפת רכה- תכנית התערבות בקהילה לתינוקות ופעוטות במצבי סיכון ולהוריהם

נוצר ע"י ורד כרמון, שרון פורת, יעל בן אליעזר, רחלי אביכר, ד"ר מוטי טליאס וד"ר עדינה הופנונג אסולין
מסמך/מצגת148 עמ'עברית2022

תקציר

מעטפת רכה היא תוכנית רווחה אינטנסיבית לפעוטות במצבי סיכון ולהוריהם. פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית. התוכנית נולדה מתוך חלום לפתח מענים ייחודיים, מערכתיים ומותאמים מבחינה תרבותית ודמוגרפית, הניתנים ליישום ביישובים קטנים בפריפיריה, כמו גם בערים גדולות. המדריך מאגם בתוכו את הידע התיאורטי שנצבר במהלך שלוש שנות הפעלת הפיילוט וכן ידע מעשי וכלים ליישום. מדריך ההפעלה מביא לידי ביטוי את העבודה האיכותית שנעשתה על ידי הצוות המוביל.

ג’וינט אשלים פועלים לצמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים סוציואקונומיים נמוכים ובמוביליות בין-דורית נמוכה, בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

שותפים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף בכיר משפחות ילדים ונוער בקהילה-תחום גיל רך, רשויות מקומיות וג’וינט-אשלים

דילוג לתוכן
Send this to a friend