fbpx

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – חיזוק היבטים רגשיים אצל אימהות לאחר לידה

נוצר ע"י לילא אבו סקות, יונינה פליישמן וד"ר יסמין אבו פריחה
מסמך/מצגת44 עמ'עברית2022

תקציר

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות

שותפים: מחלקת רווחה מועצה מקומית חורה, משרד הרווחה, ארגון “רודיינה”, אג’יק, פדרציית סן פרנסיסקו

תגיות: מוביליות , אשלים, חברה בדואית, גיל רך, אלף הימים הראשונים, התאמה תרבותית בדואים, גיל ינקות, קהילה תומכת, מתנדבות, יוזמות קהילתיות בגיל ינקות, גילאי לידה שלש, מנהיגות בגיל הרך

דילוג לתוכן
Send this to a friend