לאנשים רבים בישראל יש אפוטרופוס, שמקבל את ההחלטות על חייהם האישיים. מינוי “תומך בקבלת החלטות” משנה את המשוואה ומחזיר את החירות לאדם. בכנס בין לאומי בהובלת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים וג’וינט-ישראל מעבר למגבלות הוצג היישום הייחודי של המודל בישראל בפני נציגי מדינות מכל העולם

בישראל ישנם קרוב ל-50,000 איש שמונה להם אפוטרופוס, שמפאת מצבם הבריאותי או מוגבלותם מתקשים לדאוג לענייניהם ולקבל החלטות כלכליות, רפואיות או אישיות הנוגעות לחייהם. משמעות הדבר שאדם חיצוני ממונה לנהל את חייהם ולקבל החלטות במקומם והחירות לבחור נלקחת גם ממי שעם מעט עזרה יכלו לשמר את שליטתם בחייהם. במשך שנים רבות הושמעה ביקורת נוקבת על מוסד האפוטרופסות בשל השימוש השכיח וקלות המינוי של אפוטרופוסים, המקנה להם זכות לקבל החלטות הנוגעות למכלול עניינים של האנשים עליהם הם אמונים, גם בנושאים בהם האדם עדיין היה יכול לקבל החלטות בעצמו. מצב זה גרם לפגיעה עמוקה באוטונומיה ובחירותם של האנשים.

אחת החלופות שהתפתחו בעולם בשנים האחרונות היא “קבלת החלטות נתמכת” (Supported Decision Making), אשר מאפשרת לאדם לקבל ליווי בתהליך קבלת ההחלטות. קבלת החלטות נתמכת מבוססת על יחסים של אמון וכבוד בין תומך למקבל ההחלטות, כאשר תפקיד התומך הוא לקבל ולהנגיש מידע, להסביר, ללוות ולעיתים גם לסייע במימוש החלטותיו של האדם מול צדדים שלישיים, אך לעולם לא לכפות עליו החלטות.

בישראל, המודל הוא יחסית חדש (תיקון לחוק האפוטרופסות משנת 2016), אך היישום מתקדם בקצב מהיר ועד היום מונו כבר מעל 1,500 תומכים. התומך יכול להיות קרוב משפחה, מתנדב או איש מקצוע בשכר. מינוי התומכים נעשה היום באמצעות בית המשפט, ובימים אלו מפותח גם ערוץ הסכמי המאפשר לתומך ומקבל החלטות לערוך ביניהם הסכם על התמיכה ללא מעורבות בית המשפט.

מודל התומכים המתנדבים הייחודי לישראל

כ-85% מהמתמנים כיום לתומכים בקבלת החלטות הינם בני משפחה. בשאר המקרים, יכול אדם להיעזר בתומך בקבלת החלטות מקצועי בשכר, שעבר הכשרה ייעודית של משרד המשפטים, כשהתשלום ממומן על ידי מקבל ההחלטות. על מנת לאפשר גם למי שאין להם בני משפחה שיתמכו בהם, או שאין ביכולתם לממן תומך בשכר, חברו יחד ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי, והקרן המשפחתית על שם תד אריסון, לפיתוח מערך תומכים מתנדבים. במסגרת תוכנית הפיילוט המשותפת, מפותחים תהליכי גיוס המתנדבים והכשרתם, נעשות פעולות הסברה רבות, וכן נבחן הערוץ ההסכמי כדרך לייעל ולפשט את ההתקשרות בין התומך ומקבל ההחלטות. מיזם המתנדבים מבטיח כי לכל אדם עם מוגבלות תהיה האפשרות להיעזר בחלופה זו לאפוטרופסות ובכך לשמור על עצמאותו וחירותו. תכנית הפיילוט מופעלת במסגרת מהלך הפרסונליזציה המובל על ידי ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, שמטרתו לקדם מנגנונים ודרכי עבודה לשירות מוכוון אדם, התומכים בעצמאות ובאוטונומיה של אנשים עם מוגבלות.

הפיילוט החל לפעול בשנת 2019 ויימשך עד סוף 2025 והוא מופעל בפריסה ארצית רחבה. עד כה עברו הכשרה במסגרתו מעל 100 מתנדבים, המגיעים מרקעים שונים (מבוגרים וצעירים, יוצאי מערכות הבטחון, מערכת החינוך, אנשי הייטק, עורכי דין ועוד) וקיבלו מענה מעל 80 מקבלי החלטות שהינם אנשים עם מוגבלות מעל גיל 18 או אזרחים ותיקים. תכנית הפיילוט מלווה במחקר והתובנות העולות ממנה יסיעו לגיבוש תוכנית הטמעה למערך מתנדבים שיפעל מטעם משרד המשפטים.

הכנס הבינלאומי

“קבלת החלטות נתמכת” מתקיימת כיום במדינות רבות בעולם (ארה”ב, בולגריה, הודו, אנגליה, קנדה ועוד), במודלים שונים. בתחילת החודש התקיים כנס בין לאומי בזום שבו 70 נציגים מכל העולם (17 מדינות שונות) התאספו לשמוע על ייחודיות המודל הישראלי, פרקטיקות עבודה שפותחו ומבנה העבודה עם סוגי התומכים השונים. כמו כן דנו המשתתפים על דיוקים נוספים הנדרשים לתפקיד התומך ודרכי הפעלת השירות. לצד הדוברים מישראל הציגו גם דוברים מהודו, לטביה ובולגריה נקודות מבט מהעולם על הסוגיות המרכזיות בהפעלת המודל. הלמידה שנעשתה ביום זה אפשרה לראות מצד אחד את החדשנות הקיימת בישראל בתחום זה, לצד נושאים המעסיקים מדינות רבות, כמו גבולות התמיכה, דרכים לבניית שיתוף פעולה בין מספר גורמים המלווים את האדם, כיצד מכבדים החלטות של אדם המנוגדות לעצתו של התומך, סוגיות אתיות ועוד. הקשרים שנוצרו במסגרת הכנס במהלך ההרצאות ובקבוצות הדיון מהווים תשתית להמשך למידה בינלאומית משותפת.

“נושא האפוטרופסות הינו נושא קריטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות, המשליך על יכולתם  להיות אוטונומיים ואחראים לגורלם ובכך להבטיח את השתתפותם השוויונית בחברה”, סיכמה אפרת שטרן, מנכ”לית ג’וינט ישראל מעבר למגבלות, את חשיבות המהלך בכנס,  “אני מודה לשותפינו ממשרד המשפטים על הדרך המשותפת בבניית תהליך מוסדר של הכשרת תומכים וגיבוש מודל של תמיכה בקבלת החלטות בערוץ משפטי והסכמי, כזה שמהווה דוגמא למדינות רבות בעולם.”