ChatGPT הושק בחודש נובמבר 2022, כעבור שלושה חודשים היו לו מעל 100 מיליון משתמשים פעילים

המושג AI היה ידוע בעבר ליודעי חן בלבד, אבל נראה שלאחרונה אי אפשר לברוח ממנו. ה-AI  או בינה מלאכותית היא, בפשטות, הניסיון להטמיע יכולת חשיבה אנושית במוצרים טכנולוגיים, ולאחרונה פריצות הדרך מגיעות עד אלינו – לכולנו. בינה מלאכותית גנרטיבית, היא בינה מלאכותית שיכולה ליצור/לייצר, ובאמת לאחרונה פרצו לחיינו כלים מגוונים המאפשרים יצירה כזו בתוך שניות.

מציור על סמך טקסט בלבד, עבור בסרטונים ועד טקסטים בכל סגנון: משיר בסגנון האומן האהוב עלינו, כותרת חדשות ואפילו קוד לתוכנות. עולם חדש נפתח בפנינו, ועלינו מוטלת המשימה לדאוג שכולם ייהנו מפירותיו.

מעבר לרמת האיכות והתוקף של התוצרים, שמוטלת בספק, למהפכה הזו השפעות חברתיות עמוקות ורחבות. אלה, כמו גם פוטנציאל ההשפעה השלילי על אוכלוסיות מוחלשות, פחות נלקחו בחשבון.

פיתוחים דיגיטליים מיועדים לכמויות עצמות של אנשים, וככאלה פונים בעיקרם אל הזרם המרכזי. האוכלוסיות המוחלשות מקבלות פעמים רבות מקום שולי, אם בכלל, בתהליכי הפיתוח. מערכות דיגיטליות נוטות לשעתק את המציאות – בין אם משום שהן נוצרות על ידי אנשים המייצגים את המציאות כפי שהם מכירים אותה, ובין אם משום שגופי הנתונים, שעליהם נסמך הפיתוח, אינם מגוונים או מכלילים ומייצרים מראש הטיה מובנית. תארו לכם את התובנות שנוכל להפיק אם יהיו לנו מאגרי נתונים אפקטיביים – מגוונים ומכלילים, בכל אחד מהאתגרים בהם אנו פועלים.

בנוסף, קיימים גם חסמים מערכתיים ואישיים הנוגעים לאופן השימוש בכלים. ביניהם, אוריינות דיגיטלית, שהופכת יכולת מורכבת יותר, ככל שעולה שטף המידע ובתוכו המידע השגוי, ואיננה מובנת מאליה גם ברמה הבסיסית ביותר – תשלומים שונים או הזמנת תור לרופא לדוגמה – עבור אוכלוסיות מוחלשות.

רוני ספיר
רוני ספיר, מנהלת חדשנות דיגיטלית דאטה ומדידה

מה תפקידנו ביצירת השינוי?

ההבנה הארגונית שהעשייה הג’וינטית בכלל רבדיה איננה יכולה להישאר מאחור, והחדשנות הארגונית שלנו חייבת לכלול כלים דיגיטליים והסתמכות על דאטה להשגת האימפקט שאליו אנחנו חותרים, הובילה אותנו להציב את הדאטה והדיגיטל כפעולת רוחב כלל ארגונית ולהקים את ‘דידא’.

‘דידא’, מחלקת הדאטה דיגיטל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי ג’וינט ישראל ובשלוש זרועות: 

  1. לפיתוח יכולות הארגון עצמן, והתשתיות הנחוצות לארגון; תהליכי עבודה וסטנדרטים, הכשרות, ותשתיות טכנולוגיות.
  2. לפיתוח של מוצרים דיגיטליים מגוונים ומכלילים בדגש על האוכלוסיות המוחלשות בחברה.
  3. לפיתוח תשתיות נתונים מגוונות ומכלילות במערכת החברתית ועבורה, ולקידום מדיניות דיגיטלית חברתית. 

כמי שפועלים להעמיד את האמצעים החדשניים ביותר בעבור האתגרים החברתיים הבוערים של מדינת ישראל, מחובתנו, עובדי הארגון, לשפר את היכולות הטכנולוגיות שלנו ולשנות את דרך המחשבה שלנו, כך שהפיתוח החברתי, שהוא ליבת העשייה של ג’וינט ישראל, יכלול גם מיצוי של הזדמנויות דיגיטליות.