הדיאלוג ההדרכתי: חינוך פסיכודינמי במרחב בית הספר

נוצר ע"י מור, פלורה; לוריא, איתמר (עורכים)
מסמך/מצגת249 עמ'עברית2014

ספר הוא זה המשך ישיר לספר מורים ותלמידים בברית חינוכית מגדלת: חינוך פסיכודינמי, והוא עוסק בטרנספורמציה שצריכה להתרחש בקרב מורים על מנת להבטיח את רווחתם ואת רווחת התלמידים בסיכון. ספר זה מתמקד ביחסי ההשפעה שבין המדריך לאיש החינוך

פריטי ידע קשורים

התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

ספר זה סוקר את הידע העיוני והמעשי הקיימים בתחום התעללות והזנחה של זקנים, ומציע ידע וכלים טיפוליים להתמודדות עם הבעיה שותפים: ממשלת ישראל, עיריית תל אביב  

מסמך/מצגת 2007

גרונטולוגיה מעשית: מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים

כרך שני. ספר זה מתייחס לתחומי הטיפול העיקריים בתחום הזקנה ומציג תמונה רחבת היקף ומעמיקה בכל הקשור לטיפול בזקן. הספר עוסק בתיאוריות ובעבודה מעשית כאחד ומאיר בזרקור על התכניות, הטיפולים והשירותים המאפשרים לנשים ולגברים להזדקן בכבוד בביתם

מסמך/מצגת 2015

ילד ייחודי: הזכות והאתגר לטפל בו

מטרת המרכז הטיפולי בשירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית ירושלים לפתח דרכי התערבות רגשית וחינוכית לבלימת הסיכון הנשקף לתלמידים עם לקויות למידה. בספר זה מוצגת מעט מהעבודה הטיפולית שנעשתה במרכז, הן מהפן המערכתי והן מהפן הטיפולי שותפים: משרד החינוך, עיריית ירושלים

מסמך/מצגת 2009

קשר אחר בבית הספר: עיצוב תרבות בית ספרית שונה בעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרה

ספר זה מעמיד את המורה במרכז הדיון, על רגשותיו, מחשבותיו וחוויותיו עקב עבודתו עם תלמידים בהדרה ובסיכון. הספר בוחן כיצד אפשר לסייע למורים ולמנהלים להרגיש גאים בעבודתם למרות חוסר ההערכה והעדר היוקרה של העיסוק בהוראה בכלל ובהוראה לתלמידים בהדרה בפרט

מסמך/מצגת 2011
Send this to a friend