מושגים במדידת עוני

נוצר ע"י קרומר נבו, מיכל
וידאו5.56 דק'שמע: עברית2019

סרטון ובו מוצגות גישות למדידת עוני והסברים למושגי יסוד בנושא. הסרט הינו חלק ממתווה לפיתוח ידע, תורה ופרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, קרן רש״י

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend