מר קו העוני

וידאו3.37 דק'שמע: עברית2018

הצגת הרעיונות המרכזיים ונתונים אודות התכנית נושמים לרווחה במרכז עוצמה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש"י

Send this to a friend