עמית למשפחה: מדריך לרכז

נוצר ע"י עברון, תקווה; לפלר לפידות, נעם; דינור, ניצה; קרישפין, תמי
מסמך/מצגת75 עמ'עברית2006

תכנית עמית למשפחה עוסקת בבניית מערך התנדבות קהילתי עבור משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, אשר יפחית את הסיכון הנשקף לילדים אלו, באמצעות הפחתת העומס הכרוך בגידולם ובטיפוחם

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend