fbpx

קשר אחר בבית הספר: עיצוב תרבות בית ספרית שונה בעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרה

נוצר ע"י ראזר, מיכל; ורשבסקי, בועז; בר שדה, אסתי
מסמך/מצגת177 עמ'עברית2011

תקציר

ספר זה מעמיד את המורה במרכז הדיון, על רגשותיו, מחשבותיו וחוויותיו עקב עבודתו עם תלמידים בהדרה ובסיכון. הספר בוחן כיצד אפשר לסייע למורים ולמנהלים להרגיש גאים בעבודתם למרות חוסר ההערכה והעדר היוקרה של העיסוק בהוראה בכלל ובהוראה לתלמידים בהדרה בפרט

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend