fbpx

אני מאמין: השתלבות תלמידים עם מוגבלות בכיתות כלליות

וידאו7.28 דק'שמע: עברית2016

תקציר

ילדים עם צרכים מיוחדים משולבים יותר ויותר במערכת החינוך הכללית. החקיקה, המדיניות ושירותי משרד החינוך מובילים מגמה זו ותומכים במרכיביה. סרטון זה מתמצת את בסיס תפיסת השילוב בחינוך, את הסוגיות שעמן מתמודדים מורים והמלצות ראשוניות לתמיכה ועזרה

שותפים: אבישר ג׳ודי וחגי

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend