fbpx

ילדים והורים במרכז: סוגיות מקצועיות בעבודת מרכזי ילדים הורים

נוצר ע"י קציר, זהבה
מסמך/מצגת156 עמ'עברית2008

תקציר

בספר זה תיעוד העבודה המקצועית המתבצעת במרכזי ילדים-הורים. מטרת התיעוד לספק ולהפיץ ידע על אודות עקרונות המודל ודרכי עבודתו, וכן לשתף אנשי מקצוע אחרים בניסיון המקצועי שנרכש בתחום הטיפול בילדים בסיכון ובהוריהם

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend